გაზიარება
ნიზამი განჯელი
განა მართლა ლომი ვიყავ (მთარგმნელი: მაგალი თოდუა)  
მეშურნეთა გამო (მთარგმნელი: მაგალი თოდუა)  
შეხედე ბეჩავ ფარვანას (მთარგმნელი: მაგალი თოდუა)