გაზიარება
ნაფეტვარიძე გიორგი
* * * "აკაკის სიკვდილი"  
* * * "ნახვამდის"  
ანდრია სინაურს  
ბარათი  
ფადიმე