ნაფეტვარიძე გიორგი
გაზიარება

ანდრია სინაურს 

ანდრია სინაურს

ანდრია,ჩემო,
ანდრია,კარგო,
მე შენთან ყოფნა მესალბუნება,
წავიდეთ სადმე,გადავიკარგოთ,
წავიდეთ სადმე,დაუბრუნებლად.
ვეძმოთ უღრანებს,
ვეძმოთ არწივებს,
ვეძმოთ ჩანჩქერებს,
კლდეებს,
ნაპრალებს,
მთაში დავხარჯოთ ეს სიყმაწვილე,
და ძმობის ვარსკვლავს ნუ გავაპარებთ.
დავხოცოთ ჯიხვნი,ღამენასვამნი,
გავხდეთ ყაჩაღნი,
გავხდეთ ურჯულო,
დავწვეთ მუხებთან და ვაჟასავით
ფოთლებს,ნიავს
და ტყეს ვეჩურჩულოთ.

??????