გაზიარება
ნადირაძე კოლაუ
25 თებერვალი  
ADAGIO  ექსკლიუზივი
ავზნიანი ქალაქი  ექსკლიუზივი
ავტოპორტრეტი  ექსკლიუზივი
დაგვიანებული პასუხი მეგობარს  ექსკლიუზივი
დიდ გზასთან  
ზღვასთან  
ზღვის პირას  
ივანე მარაბელს  ექსკლიუზივი
მე ისევ მესმის (თამარ მეფეს)  
მინაწერი  
ოცნება საქართველოზე  
ფიქრი კრწანისზე და მანანა ორბელიანზე  
შალვა კარმელს  ექსკლიუზივი
ჩემს ლანდს  ექსკლიუზივი
წიწამურიდან საგურამომდე