გაზიარება
მეტრეველი მერაბ
*** "აპრილი ხეზე შემოჯდა კვირტად"  ექსკლიუზივი
*** "თითქოს ყურს ვუგდებ დემონის ხარხარს"  ექსკლიუზივი
*** "რა დავარქვა მზის ამ ღიმილს"  ექსკლიუზივი
*** "უკვე დამთავრდა სიჭაბუკე"  ექსკლიუზივი
*** "ქვიან ბილიკზე ეგდო მერცხალი"  ექსკლიუზივი
14 აპრილის ექო  ექსკლიუზივი
დედა  ექსკლიუზივი
ვერ გაგიმეტა განგებამ  ექსკლიუზივი