გაზიარება
მახარაძე თამარ
*** "რად მეჩვენება"  ექსკლიუზივი
*** "შენ ახალგაზრდა რჩები მარად"  ექსკლიუზივი
*** :დავდექ და მარტომ დვლიე"  ექსკლიუზივი