გაზიარება
მაყაშვილი კოტე
*ბიოგრაფია (მ.კ)  
...გაჰქრა კვალი!  
იცი, რა?  
მაროს  
ჩემს ვაჟს