გაზიარება
ლომსაძე შოთა
* * *  
*** "თუ ღვთის წყალობით"