გაზიარება
ლომოური ნიკო
*ბიოგრაფია (ლ.ნ)  
ალი  
ბედი უბედურთა  
გიგო ღრუბელაშვილი  
პაწია მეგობრები  
ქაჯანა  
ქრისტიანი ლეკები  
ყინვა და პატარა მოწაფე  
ყოველის მხრიდან  
წინაპართა აჩრდილნი  
წუთისოფელი