გაზიარება
კინიარი პასკალ
აპრონენია ავიციას ჩანაწერები ხის დაფებზე (მთარგმნელი: სიბილა გელაძე)