გაზიარება
კაპანაძე გიორგი
*** "მესიზმრა"  
ვერ დაგიხატე  
კოლხეთი  
მზე ახალისებს  
ყანები