გაზიარება
იუნგერი ერნსტ
კომბინაციური დასკვნა (მთარგმნელი: თამარ კოტრიკაძე)  
შიშის ზარი (მთარგმნელი: თამარ კოტრიკაძე)