გაზიარება
იეთიმ-გურჯი
გამარჯობა, ჩემო თბილის ქალაქო  
ობოლი ქართველი  
ყველას თითო რამე უყვარს  
შუა წყალში გადამაგდე ნავიდან