იეთიმ-გურჯი
გაზიარება

ყველას თითო რამე უყვარს 

ყველას თითო რამე უყვარს 

ყველას დაკვრას ყურს არ ვუგდებ, 
სალამურში ვინც რა ბეროს! 
ყველამ თავის საქმე იცის, 
თუგინდ ჭრას და თუგინდ კეროს. 
მე არავის ხელს არ ვუშლი, 
მეც არავინ დამემტეროს; 
სწორე თქმისთვის კი მზადა ვარ, 
სხვასაცა ვთხოვ, არ მეფეროს! 
ყველას თითო რამე უყვარს, 
მე კი ჩემსას შემაბეროს! 
"სხვისი ჩემზედ ლამაზია", - 
ეს ვერავინ დამაჯეროს. 
რაც ვიყავი სწორედ ის ვარ, 
იეთიმ-გურჯმა სწორედ სწეროს. 
სიყვარულის ჩონგურს დაჰკრას, 
თანაც ჩაგრულებს უმღეროს! 
მე სახალხო მგოსანი ვარ, 
თბილის-ქალაქს, საქართველოს! 
1920 წ.

??????