გაზიარება
თურმანიძე თემურ
სიყვარული არის რწმენის საზომი  ექსკლიუზივი
დიდედას  ექსკლიუზივი
ვეფერები  ექსკლიუზივი
ზეცას ვბრუნდებით  ექსკლიუზივი
რაა სიცოცხლე, თუ გითხრას ერთმა  ექსკლიუზივი
როცა ღმერთი მიმიხმობს  ექსკლიუზივი
რწმენის სიყვარულის ძეგლი დაედგა  ექსკლიუზივი
სისლი ჩვენი ჰყიოდეს  ექსკლიუზივი
სული ღმერთის სანთელია  ექსკლიუზივი
სული ყოფილა  ექსკლიუზივი
ყური უგდე  ექსკლიუზივი