გაზიარება
თავაძე ალმანზორ
*** "როცა დავდივარ კენტად"  
ანტირომანტიკოსებს  
პოეტის პორტრეტი  
რექვიემი  
სული ქართული  
ჩვენი მატიანე  
წინათგრძნობა