გაზიარება
ვაშაკიძე ზოია
*** "მოძალდა ბინდი..."  
*** "ოცნებით მივსდევ ფიორა ნისლებს"  
*** "როგორ გიხდება რთველის ზეიმი"  
ტკბილი ზღაპრების ქვეყანა ვრცელი  
ხილვა