გაზიარება
დი პრიმა დაიანა
* * * ( მე შეგიყვარე ოქტომბრის თვეში) (მთარგმნელი: ქარდავა ფრიდონ (ქარდა ქარდუხი))