გაზიარება
დეჰლევი ხოსრო
ყაზალები (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)