გაზიარება
დე მოპასანი გი
ლამაზი მეგობარი  
მარტოობა  ექსკლიუზივი
მზითევი (მთარგმნელი ახალაძე ნანა)  
მინდვრებში (მთარგმნელი ცაგარელი ნატალია)  
შოპენჰაუერის ღიმილი (მთარგმნელი: გიორგი ეკიზაშვილი)