გაზიარება
გურჯი იეთიმ
* * * ნეტავ ვიქცე კრიალოსნად  
გმირი ანაბაჯის ლექსი  
შუა წყალში გადამაგდე ნავიდან