გურჯი იეთიმ
გაზიარება

* * * ნეტავ ვიქცე კრიალოსნად 

ნეტავ ვიქცე კრიალოსნად,
ბროლის თათებითა მთვლიდე,
ანუ ცოცხი გავმხდარიყავ,
შენი ფეხის მტვერსა ვგვიდე!
ნეტა მოხდეს, ჩემი თავი
შენი თითის ბეჭდად იყოს,
თითზე იმგვარად მოგეკრა,
ვეღარავინ გამომიღოს!
ან საწოლი-ტახტი ვიყო,
ჩემზე იწვე და ხვრინავდე,
ანუ ბუზი გავმხდარიყავ,
შენს სახეზე დავფრინავდე!
ბედნიერი ვიქნებოდი,
მე რომ კოვზად ვწერებიყავ
და შენსა ლამაზ თითებსა
სადილის დროს ვჭერებიყავ!
ანუ ვიყვე რამე ნივთი,
შენა გყავდე წასაღებად,
შენს ჯიბეში მდგმურად ვიყო,
შენი სახლის გასაღებად!

??????