გაზიარება
გურიელი ირმა
*** "სასაცილოა ლექსის წერა"  
აპრილი  
ხარ სიყვარულის საგალობელი