გაზიარება
გოგებაშვილი იაკობ
*ბიოგრაფია (გ.ი)  
აბასთუმანი  
არაბული არაკები სამთა კავშირისა  
არაბული არაკები სამთა კავშირისა  
არტი ბოროტი არაკის გამო  
არხეინად ბრძანდებოდეთ  
არხეინდა ბრძანდებოდეთ  
აჩქარებული მსჯელობა  
ახალი სამოსწავლო გეგმი შესახებ  
ახალი სამოსწავლო გეგმის შესახებ  
გამარჯვება პირდაპირ წერისას  
დათვური სამსახური  
დარიგება  
ენა და კილო  
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი  
ერთი მუჭა წიგნი, ათი მუჭა სულელობა  
იავნანამ რა ჰქმნა?  
ირიბი ხელის სარჩლის გამო  
ირიბი ხელის უვარგისობა  
მოსწავლეთა და მასწევლებელთათვის  
პასუხად ბატონ აკაკის  
ფრიად მავნებელი მაგალითი  
ჩვენებური ვირთაგვები  
წადილი უფასო ცხოვრებისა  
წადილი ქართული ენის შეიწროებისა  
წინააღმდეგობა თუ გაუგებრობა  
წინასიტყვაობა "ბუნების კარის"  
წინასიტყვაობა დედაენის გამომცემლობისა  
წკიპურტის ნიმუში