გაზიარება
გიორგაძე ჯანო
*** "ცა ჩამოინგრა და ჩამობნელდა"  
არ გაცივდეო  
დილა პარიზში  
თეთრი ტყე, შავი ტყე  
მე დავდგებოდი ყელმოღერებით  
მუხამბაზი სინანულის  
ცირას  
წვებოდა ღამე