გაზიარება
გვეტაძე ვასილ
ალბომში  
თეთრი ხელთათმანები  
ო, რა თბილია  
ჯერ კი სტრიქონმა აქ გამინათოს