გაზიარება
გეგეჭკორი გივი
* * * შენი სამფლობელოა  
დილის ათი საათი  
კინოში წასვლა  
ლექსი კვირა დღეზე  
ლტოლვა  
ნათურა დღისით  
ფშატი