გაზიარება
გაბრიჩიძე ნელი
*** "როგორც ქვრივ-ობოლს"  
კოჯრის იები  
ნათია