გაზიარება
ბუბუციძე ალი
*** "უსასრულობის ქანაობს ლანდი"  
გედი  
თითქმის  
თითქმის  
მამა  
ქართლი