გაზიარება
ბოსკე ალენ
* * * საკუთარი თავის მოხვეჭა (მთარგმნელი: გიორგი ეკიზაშვილი)  
კითხვები (მთარგმნელი: გიორგი ეკიზაშვილი)