გაზიარება
ბონფუა ივ
ჭეშმარიტი სახელი (მთარგმნელი: გიორგი ეკიზაშვილი)  
ხე, ნათურა (მთარგმნელი: გიორგი ეკიზაშვილი)