გაზიარება
ბერაძე ნუგზარ
*** "ავდექი, აწი ნამდვილად დროა"  ექსკლიუზივი
*** "აღმოსავლეთით გადმოდგა"  ექსკლიუზივი
*** "ვეფხვმა თქო:-ვეფხვი მიტო ვარ"  ექსკლიუზივი
*** "კასრში რაა"  ექსკლიუზივი
*** "მიბედოვლათებს ბედუინი დიუნთა შორის"  ექსკლიუზივი
*** "მორჩა, გათავდა მივდივარ"  ექსკლიუზივი
*** "სულ-კალმახს გამაქცეული"  ექსკლიუზივი
*** "შევარდენივით ლექსი მიყვარს  ექსკლიუზივი
*** "შენს ლამაზ სახეს ვეხები ნაზად"  ექსკლიუზივი
*** "ხევსურეთს ახლა სითიბი მოსავს"  ექსკლიუზივი
ვეფხისაი  ექსკლიუზივი