გაზიარება
ბაიაშვილი იოსებ
* * * "მიწავ"  
* * * "წუთია წუთისოფელი"