გაზიარება
არაგვისპირელი შიო
ადე, ჩამოვიდა  
ახალწლის ღამეს  
და-ძმა  
ის  
მიწაა  
ყველა დავკარგე  
ჩემი ბრალი არ არის, ღმერთო!..  
ჩემო შვინდავ!