გაზიარება
ალიმონაკი ლერი
დადიოდა ქალაქში პოეტი  
ტერენტი გრანელი  
ყრმა კოლაელნი  
ხვედრი