გაზიარება
ათონელი (მთაწმინდელი) გიორგი
ბიოგრაფია (ა.მ.გ.)  
გეორგი  
ქებაჲ პავლესი  
ქებით დიდებაჲ