ქურდიანი მიხეილ
გაზიარება

* * * უფლის წინაშე ექსკლიუზივი

უფლის წინაშე, რაც ჩემს
სატრფოს ვუწოდე ცოლი
უფრო გავლაღდი, აღარ
ვფიქრობ სიკვდილზე ძრწოლით
ის - ვინც ამქვეყნად ჩემი
ყოფნა აქცია ლხენად
მინდა იმქვეყნად ჩემი იყოს
კვლავ გულისსწორი.

??????