ქურდიანი მიხეილ
გაზიარება

* * * დატოვე ცრემლებად დამდნარი ექსკლიუზივი

დატოვე
ცრემლებად დამდნარი
ის ურვა
მზე დაა
დამ დარი
გისურვა
მზადაა
შენთვის სარეცელი
და ტანი
შენი საროსცალი
საცოლე
არა სალოცავი.

??????