ქურდიანი მიხეილ
გაზიარება

* * * დიარა ექსკლიუზივი

დიარა
მზის ოქროს ტიარა
მდინარედ
დრაჰმად და დინარად
დინარა.

??????