ქურდიანი მიხეილ
გაზიარება

* * * სატრფოც ვარ ექსკლიუზივი

სატრფოც ვარ, მეტრფეც, ვისაც ვეტრფე ის მეტრფიალა,
სიტურფე მისი, მე მეკუთვნის თხემ-ტერფიანად
ვარ მეგობრებში, პურს ვირიგებთ ერთი გობიდან,
ერთ ჰანგსა ვმღერით, რიგრიგობით ვცლით ერთ ფიალას
მაგრამ ლხინის ბანგს თუ ტკივილის შხამს არ შეურევ
უფალო, ასეთ სიცოცხლეზე მე გეტყვი არას.  

1973 სამარყანდი

 

??????