ჯავახაძე ვახტანგ
გაზიარება

* * * მე მომკლავს არა კაცი 

მე მომკლავს არა კაცი,
არამედ - არაკაცი,
წავა და გაერევა
მკვლელების მარაქაში.
ბევრნი არიან, ბევრებს
მიემატება ჩემიც,
მეორედ დააბერებს
მესამე განაჩენი...
კარგი! მოგცლია ერთი,
ვინ გაძლევს გარანტიას:
ვის დაკარგვიხარ, შენთვის
ვინ გააფუჭებს ტყვიას?!
სხვამ მოიდრიკოს მუხლი
ან თავი მოისაწყლოს, -
შენ ვერ ასცდები მუხის
სარეცელს ანუ საწოლს.

??????