ჯავახაძე ვახტანგ
გაზიარება

უცხო მოყმე ვინმე 

ხიბლავენ წარმოსახვანი:
ღირსია ჯვარზე აყვანის!
სცეს თუ არა სცეს თაყვანი,
ღირსია ჯვარზე აყვანის!
დასრულდა წყლისა ნაყვანი:
ღირსია ჯვარზე აყვანის!
და თუმცა უცხო მუხასთან
დაირწა მისი აკვანი,
მას საქართველო უყვარს და
ღირსია ჯვარზე აყვანის!
ღირსია ცაზე აყვანის!
ღირსია ცამდე აყვანის!
ღირსია ცაში აყვანის!

??????