შამუგია პაატა
გაზიარება

კიბე 

"ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი."
               გრანელი 

ტოტიდან ტოტზე, როგორც მთვარიდან მზეზე,
გადაფრინდა ჩიტი.
ჩიტიდან ჩიტზე, როგორც ტოტიდან ტოტზე,
გადაფრინდა ქარი.
ქარიდან ქარზე, როგორც ჩიტიდან ჩიტზე,
გადაფრინდა ფიქრი.
ფიქრიდან ფიქრზე, როგორც ქარიდან ქარზე,
გადაფრინდა ლექსი

და აი, ისიც!

??????