კვიტაიშვილი ემზარ
გაზიარება

(03) 

არაფერი ეშველება
სხეულს მოღლილს, გაცვეთილს,
როგორ მზარავს სასწრაფოს
მანქანა საკაცეთი.

მელანდება სულთმობრძავი,
ხსოვნა რას არ მატენის;
გაკრთა კუთხე ყავისფერი
მუშამბის, დერამტინის.

თვალს ვაყოლებ ნომერსა და
გადაქლეტილ საღებავს;
ღმერთო, ნურვის დასჭირდება
ამის გამოძახება!

??????