კვიტაიშვილი ემზარ
გაზიარება

მიწის მიყრამდე 

(მუხათგვერდისსასაფლაო)

შრიალი ჯუჯა მუხების.
ლურჯი დამყურებს ცარგვალი.
საკვირველია ფრთებგაშლილ
კვირიონების კვარკვალი.

ახალგაჭრილი სამარე.
ნუგეში შველის კაეშანს.
ერთს ვმარხავთ, დანარჩენები,
დაღმართზე უნდა დავეშვათ.

??????