ნახუცრიშვილი გაგა
გაზიარება

* * * ფარდები თუკი 

ფარდები თუკი ფარდებს შესცვლიან,
რაღაც დარჩება ნიღბების გარდა,
ცის იქით ისევ ცაა, ღმერთია,
მაგრამ ვერ გვეტყვის: რა დაგვემართა!..

2005

??????