პრევერი ჟაკ
გაზიარება

Paris at night (მთარგმნელი: გიორგი ეკიზაშვილი) 

სამი ერთმანეთზე მიყოლებით ანთებული ასანთის ღერი
პირველი - რათა ვიხილო სახე შენი
მეორე - რათა ვიხილო თვალები შენი
მესამე - რათა ვიხილო ტუჩები შენი
და მერე სიბნელეში მოგხვიო ხელი
და გავიხსენო ეს ყოველივე.

??????