ველი ორჰან
გაზიარება

სიმშვიდე (მთარგმნელი:თეა ზაქარაძე)  

იტყვი, ერთი ეს ჩხუბი დამთავრდესო,
არ მომშივდესო, იტყვი,
არ დავიღლებოდეო, იტყვი,
შარდზე გასვლა არ მომინდესო, იტყვი,
არ წამეძინოსო, იტყვი;

ნეტავ მოვკვდებოდეო, თქვი ბარემ!

??????