ველი ორჰან
გაზიარება

სასმელის მსგავსი რაღაცა (მთარგმნელი: თეა ზაქარაძე) 

სასმელის მსგავსი რაღაცა არის ამ ამინდებში.
ცუდად ხდის ადამიანს, ცუდად...
და თუ სევდაც შემოგაწვა გულზე...
შენ ვინც გიყვარს, სხვაგანაა,
შენ - სხვაგან;
დარდიანს ხდის ადამიანს, დარდიანს.

სასმელის მსგავსი რაღაცა არის ამ ამინდებში,
ათრობს ადამიანს, ათრობს.

??????