ველი ორჰან
გაზიარება

პეიზაჟი (მთარგმნელი: თეა ზაქარაძე) 

მოპირდაპირე სახლის უკან მთვარე ამოვიდა,
საღამოს სიგრილე იგრძნობა,
ტრამვაის ხმები მოდის,
შორიდან ზღვის სუნი მოდის.
პეიზაჟების დიდი სპეციალისტი ვარ.

??????